Hämtning av hushållsavfall

Inom Vilhelmina kommun sorterar vi matavfallet från restavfallet. Detta sker i vårt tvådelade kärl i den östra delen av kommunen, och genom två kärl i västra delen av kommunen.

Vilhelmina kommun äger kärlet som du har på din tomt. I östra delen av kommunen har alla ett tvådelat kärl där mat- och restavfall sorteras var för sig. I västra delen av kommunen har alla två kärl på gården. Ett brunt för sitt sorterade matavfall och ett grönt för sitt restavfall. 

När hämtas mina sopor?

Vilhelmina kommun är indelat i två geografiska hämtningsområden.

  • A-området hämtning var 14:e dag
  • B-området hämtning var 14:e dag 1 maj – 30 september och månadstömning från 1 oktober – 30 april.

Här ser du en karta över våra renhållningsområden.

Ställ ut kärlet redan kvällen före

Tiden för tömningen kan variera mellan olika veckor och därför ska kärlet alltid vara utställt senast klockan 05.00 på tömningsdagen.

Infaller ordinarie tömningsdag på en helgdag kan tömningsdagen ändras. Vi informerar om detta i Vilhelmina aktuellt, på hemsidan samt på kommunens Facebooksida.

Hur ska kärlet placeras?

  • Tunnan ska vara fritt stående och fullt synligt på hämtningsplatsen. Högst en meter från vägbanan eller plogkanten.
  • Lockets öppning ska vara vänt utåt
  • Snö- och halkfritt på hämtstället

Jämna veckor

Måndag

Följande byar med omnejd; Dikanäs, Matsdal, Grönfjäll, Henriksfjäll, Kittelfjäll, Borkan, Gielas,

Tisdag

Följande byar med omnejd; Volgseleby, Aronsjö, Storsele, Bergland, Daikanvik, Västansjö, Eriksberg, Dorris, Blaikliden, Stalon, Fatsjöluspen, Lövnäs, Strömnäs, Granliden, Rönnäs

Onsdag

Följande byar med omnejd: Storholmen, Svannäs, Karlsbacka, Djupdal, Malgonäs, Laxbäcken, Malgovik, Skansholm, Skog, Mark,

Torsdag

Följande byar med omnejd; Myra, Meselefors, Viktorp, Dalasjö, Bäsksele, Granberget

 

Udda veckor

Måndag

Följande byar med omnejd; Grytsjö, Marsliden, Saxnäs, Klimpfjäll, Grundfors

Tisdag

Följande byar med omnejd: Solliden, Lövliden, Lomsjökullen, Nordansjö, Siksjönäs, Hornsjö, Sjöberg, Fäboberg, Nästansjö, Västra Nästansjö, Heligfjäll, Annelund, Västanbäck Norra tresund och Södra Tresund.

Onsdag

Följande byar med omnejd: Siksjöhöjden, Hacksjö, Järvsjöby, Latikberg, Bäsksjö, Risträsk, Ulvoberg, Fianberg, Strandkullen

Torsdag

Bergbacka, Volgsjövägen jämna nummer, samt området nedanför/väster om Volgsjövägen, sidan mot Volgsjön.

Volgsjövägen ojämna nummer, samt området nedanför/öster om Volgsjövägen, sidan mot Baksjön.

Fredag

Hyreshus och verksamheter inom tätorten.

Uppdaterad den 16 februari 2024

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

TF samhällsbyggnadschef
Karl-Johan Ottosson
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se