Miljö och hälsoskydd

Miljöfrågorna är viktiga och rör oss alla, både nu och i framtiden. I Sverige finns ett övergripande mål som säger att vi ska "till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Uppdaterad den 27 juni 2024

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn(at)vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 47
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Kansli
0940-140 84
0940-140 73

Telefontider Kansli:
Måndag-fredag: 9.30-12.00

Miljö-och byggnadschef:
Helene Myhrberg
0940-140 71
helene.myhrberg(at)vilhelmina.se