Gör din felanmälan

Vid skador, funktions- eller skötselbrister som rör bredband, gator och vägar inklusive vinterväghållning, gatubelysning, parker, naturmark, lekplatser, idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar som ägs av Vilhelmina kommun kan du göra en felanmälan.

Felanmälan för gator, vägar, vatten och avlopp kan göras via denna e-tjänst:

E-tjänst för felanmälan

Du kan även ringa och felanmäla vardagar 8-16 till 0940-140 00 (växel).

Samhällsjour felanmälan kvällar och helger av vatten och avloppsanläggningar ring 0940-383 10.

Fastighetsjour felanmälan Vilhelmina bostäder och kommunens fastigheter kvällar och helger ring, 0940-101 12.

 

Uppdaterad den 26 juni 2024