Brandskydd och sotning

I Vilhelmina kommun finns det tre brandstationer - i Saxnäs, Dikanäs och Vilhelmina.

Räddningstjänsten jobbar med utryckningar vid brand och olyckor, men en stor del av arbetet handlar även om förebyggande åtgärder, brandskydd. 

Räddningstjänstens förmåga är:

1.1 Grundförmåga.

 • första handsperson som tidigt avbryter negativ händelse, livräddning och brandsläckning.
 • utvändig släckning brand i byggnad.
 • släcka soteld i rökkanal.
 • släcka mindre vegetationsbrand.
 • utvändig livräddning från byggnad upp till 3 våningar.
 • ytlivräddning strandnära vattendrag.
 • enklare djurlivräddning. (egendomsräddning).
 • begränsad sanering vid utsläpp farligt ämne.
 • länspumpning enstaka fastighet.
 • omhändertagande av skadad person och första hjälp.
 • enkel losstagning skadade trafikolycka personbil.

1.2 Utökad förmåga.

 • liv- och egendomsräddning med rökdykare i bostadsmiljö, normal riskmiljö.
 • liv, egendom och miljöräddning med kemdykare.
 • invändig släckning större byggnader och industrier.
 • brandsläckning och begränsning av brand i brandfarlig vätska.
 • livräddning med höjdfordon.
 • livräddning och släckning vid olycka av större flygplan upp till 50 passagerare..
 • utföra räddningsinsats i väglöst land.
 • transportera skadade i terräng.
 • miljöräddning till sjöss.
 • oljeskadebekämpning.
 • indikering av miljö- och hälsofarliga ämnen.
 • räddningstjänst vid höjd beredskap.

1.3 Förmåga att leda och samordna insatser

 • utöva normativ och strategiskt ledning räddningsledning inom Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner.
 • utöva operativ ledning inom Vilhelmina kommun.
 • leda och samordna större och långvariga insatser.
 • upprätta räddningsstab med uthållighet.

Station Vilhelmina ska uppnå:

1.1 Grundförmåga.
1.2 Utökad förmåga.
1.3 Förmåga att leda och samordna insatser.

Station Dikanäs och Saxnäs:

1.1 Grundförmåga.

 

Uppdaterad den 27 juni 2024

Kontakta räddningstjänsten

Räddningschef
Magnus Holmberg
0940-142 85
magnus.holmberg(at)vilhelmina.se

Yttre chef i beredskap
0940-146 05