Sotning

Sotningsverksamheten delas upp i två moment - sotning/rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen är ansvarig för sotning och brandskyddskontroll.

Sotning/rengöring

Lagen om skydd mot olyckor ger kommunen utrymme att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av kraven på sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll kommer att utföras genom kommunens entreprenör.

Kontaktuppgifter:
Strömsunds Sotningsdistrikt AB
Tel. 0670-12450, e-post info@stromsundssotning.se, hemsida www.stromsundssotning.se

Sotarmästare, Christer Bodefors
076-788 40 35

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll hittar du på denna sida: 

Kommun och politik/Taxor och avgifter

 

Uppdaterad den 27 juni 2024

Kontakta räddningstjänsten

Räddningschef
Magnus Holmberg
0940-142 85
magnus.holmberg(at)vilhelmina.se

Yttre chef i beredskap
0940-146 05