Vatten och avlopp

Vilhelmina Kommun har verksamhetsområde för vatten och avlopp på följande områden:

 • Vilhelmina tätort
 • Lövliden
 • Malgovik
 • Skansholm
 • Saxnäs
 • Klimpfjäll
 • Kittelfjäll
 • Dikanäs
 • Dajkanvik
 • Storsele
 • Nästansjö
 • Bäsksjö
 • Latikberg
 • Järvsjöby
 • Bäsksele
 • Meselefors
 • Marsliden

För dessa verksamhetsområden finns sex stycken maskinister tillgängliga för drift och underhåll. Alla maskinister jobbar inte heltid med VA-anläggningar, utan har även andra arbetsuppgifter inom kommunens förvaltning.

Ett verksamhetsområde kan bestå av flera olika anläggningar, såsom avloppsreningsverk, vattenverk, pumpstationer, rörnät samt tryckstegringsstationer. Alla anläggningar kräver någon form av tillsyn, och målsättningen är att alla anläggningar ska ha minst ett tillsynsbesök per vecka.

Om man har frågor rörande anslutning till det kommunala VA-nätet är man välkommen att ringa tekniska kontoret på telefon 0940-14069 eller läsa i Vilhelmina Kommuns VA-taxa som du hittar bland flikarna till vänster.

Läs mer om ABVA, allmänna bestämmelser här.


Där finns all den information som du kan tänkas behöva för att känna trygghet i ditt användande av Vilhelmina Kommuns allmänna vatten och avloppsnät. Där finns information om allt ifrån vattenmätarens placering till avgiftsskyldighet, eller hur du gör vid ett ägarbyte.

Taxor och avgifter

Läs mera om kommunens taxor och avgifter för exempelvis kommunalt vatten och avlopp, ansökan om egen brunn och tömning av din enskild brunn.

Läs om alla taxor och avgifter här.

Uppdaterad den 26 juni 2024

Gör din felanmälan här

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Beredskapssamordnare

Emma Rastbäck
0940-14289
emma.rastback(at)vilhelmina.se

Linus Övringe
0940-14288
linus.ovringe(at)vilhelmina.se

Eller mejla:
beredskap(at)vilhelmina.se

Folkhälsosamordnare
Sabina Björk
0940-140 76
sabina.bjork(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Gator och vägar

Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson(at)vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Per Hjelm
0940-140 69
per.hjelm(at)vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Linda Karlsson
0940-141 85
linda.karlsson(at)vilhelmina.se