Avläsning av vattenmätare

Vattenmätaravläsning sker i stor utsträckning digitalt, och avläsningen sker var fjortonde dag.

Vattenmätaravläsningen görs via en censor som är monterad på sopbilen, som läser av alla digitala mätare inom en viss radie varje gång den passerar. Det innebär att mätarna i princip läses var fjortonde dag. Mätare som inte är digitala läses en gång per år antigen via avläsningskort eller via webben.

För att kunna använda onlinetjänsten behöver du ha kundnummer och personnummer eller organisationsnummer.

Kundnumret finns på din faktura.
Företag skriver in 00 före organisationnumret i fältet Personnummer.

Meddela mätarställning här

Om du inte kan använda ovanstående tjänst så är du välkommen att skicka in avläsningskortet per post.

Uppdaterad den 28 februari 2023

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

TF samhällsbyggnadschef
Karl-Johan Ottosson
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se