Fritidshusägare

Vilhelmina kommun skapar redan nu förutsättningar för framtidens avfallshantering. I arbetet ingår att kommunfullmäktige har beslutat att införa en avfallstjänst för alla fritidshus inom hela kommunen. Vi kommer också införa krav på sortering av mat- och restavfall.

Du som nyttjar din bostad som fritidshus kommer under 2024 att automatiskt anslutas till vår nya tjänst för att lämna ditt sorterade mat- och restavfall vid en central uppsamlingsstation, CUS. Dessa uppsamlingsstationer kommer att placeras ut på flera platser inom kommunen, och ersätter på så sätt de tjänster som hittills har funnits för hushållsavfallet.

Klicka här för att läsa om centrala uppsamlingsstationer.

Vid årsskiftet avslutas därför möjligheten att lämna avfall i betalsäckar vid någon av våra mottagningsplatser inom kommunen eller på våra återvinningscentraler. Lika så avslutas tömning av ditt fritidshuskärl vid fastighetsgränsen* om du inte meddelar oss något annat.

Information skickas ut till dig som fastighetsägare under vintern, varefter som införandet sker inom kommunen. Har du inte fått något brev framåt våren, kontakta oss för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig.

Sortering av matavfall

Det är samma krav på sortering av mat- och restavfallet för dig som fritidshusägare, som för den som bor permanent inom kommunen.

Vi ber dig därför att hämta påsar och börja sortera redan vid ditt nästa besök i fritidsbostaden. Läs mera omsortering av matavfall här.

Sortering av förpackningar

Förpackningar och tidningar fortsätter du att sortera och lämna på samma sätt som idag. Det är ett krav och samtidigt till fördel när vi ska minska mängden avfall.

Vilhelmina kommun blir ansvarig för förpackningsinsamlingen från och med 1/1 2024. Vi bygger därför just nu om alla och bygger även ny återvinningstationer inom kommunen. 

Information till dina hyresgäster

Det är viktigt att du som fastighetsägare upplyser dina besökare och hyresgäster om kravet på sortering. Skriv gärna ut informationen som du enkelt kan delge alla inför ankomst, och sätt upp den vid diskbänken och på andra ställen i bostaden.

Uppdaterad den 10 juni 2024

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

TF samhällsbyggnadschef
Karl-Johan Ottosson
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se