Fakturera Vilhelmina kommun

Från 1 april 2019 träder en ny lag ikraft som innebär krav på elektronisk fakturering från våra leverantörer. Är du leverantör till Vilhelmina kommun och brukar skicka fakturor till oss? Här följer information till dig.

En elektronisk faktura (nedan kallad e-faktura) är en faktura som ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt. Inskannade pappersfakturor eller fakturor i PDF-format är inte elektroniska fakturor och uppfyller därmed inte lagkravet.

Obligatoriska uppgifter

  • Uppge alltid en giltig referens på fakturan – referensen styr fakturan till den person hos oss som ska godkänna fakturan.
  • Den 10-ställiga referensen ska alltid anges på fakturan enligt format WWxxxxxxxx där xx byts ut mot den åttasiffriga kod som uppges av beställaren.

Skicka elektroniska fakturor till Vilhelmina kommun

Vi har flera sätt att kunna ta emot e-fakturor från våra leverantörer: 

Skicka till oss via operatörstjänst (s.k. VAN-tjänst)
Vi samarbetar med Swedbanks fakturaväxel. För att kunna skicka elektroniska fakturor till oss behöver ni vara anslutna till Swedbanks operatörstjänst eller en operatörstjänst som samarbetar med Swedbank. Mer information finns här.

  • Ansluten till distributionstjänst: Swedbank, SWEDSESS
  • E-adress via operatörstjänst (GLN): 7381020620007

Skicka till oss via Peppolnätverket
PEPPOL är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare. Vilhelmina kommun är ansluten som fakturamottagare i PEPPOL-nätverket.

  • E-adress via Peppolnätverket: 0007:2120002601

Observera att inskannade pappersfakturor eller fakturor i PDF-format inte är elektroniska fakturor och därmed inte uppfyller lagkravet!

Fakturor med sekretess

I kommunens sociala verksamheter krävs ibland att fakturor hanteras med sekretess. Annan fakturaadress kan därför förekomma och det framgår i så fall av särskild information.

Uppdaterad den 22 september 2020

Kontakta ekonomienheten

Ekonomichef:
Niklas Vilhelmsson
0940-140 53
niklas.vilhelmsson@vilhelmina.se

Kontaktperson leverantörsfakturor:
Andrea Larsson
0940-140 51
andrea.larsson@vilhelmina.se

Läs mer:

Lagkravet på Myndigheten för digital förvaltnings hemsida

E-fakturaformat och transportmetoder på STFIs hemsida.

Allmänna krav på fakturor på Skatteverkets hemsida