Kommunens föreningsstöd

Föreningsbidrag kan föreningar söka av kommunen. I Vilhelmina kommun finns cirka 150 aktiva föreningar.

Fritidsverksamheten i Vilhelmina kommun drivs till störst del av 150 aktiva föreningarna i kommunen. Kommunen stöttar de olika aktiviteterna genom bidrag till föreningarna som utgår enligt fastställda normer och avtal.

Stöd ges antingen i form av kontantstöd eller i form av möjlighet till plats i överenskomna anläggningar, lokaler och tillrättalagda områden/ytor med speciell utrustning. Vi ger även råd och stöd och det finns även möjlighet att låna gemensam utrustning eller boka lokaler.

Här kan du läsa mer om bidragsregler och riktlinjer för föreningar.

Här kan du läsa mer om bidragsregler för studieförbund.

 

Uppdaterad den 27 juni 2024

Kontakta fritidskonsulenten

Fritidskonsulent
Ingela Karlsson
ingela.karlsson(at)vilhelmina.se
0940-140 46