Skoterleder

Skoterlederna i Vilhelmina kommun sträcker ut sig över hela 150 mil, där ideella föreningar och krafter engagerar sig för att din skoterfärd genom kommunens vidsträckta landskap ska bli så bra som möjligt.

Dessutom tillkommer det statliga ledsystemet med drygt 20 mil. Dessa föreningar organiseras under en fristående paraplyorganisation som heter Vilhelminabygdens Skoterorganisation och kallas allmänt för VBS.

Se mer information om skoter, ledavgifter, ledkartor mm på deras hemsida:
https://vilhelminaskoter.org

 

Ledavgifter för säsong 2024

SÄSONGSKORT 400kr

VECKOKORT 250kr

DAGKORT 100kr

Ledavgift kan betalas till BG 5514-0891 eller till Swish nr 123 327 5690

Du hittar qr-kod för swish på deras hemsida https://vilhelminaskoter.org

 

Tänk på det här inför skotersäsongen

 • Skidåkare, hundspann och gående har alltid företräde i skoterspåret
 • Högertrafik gäller
 • Du måste ha fyllt 16 år för att få köra skoter
 • För att få köra snöskoter krävs förarbevis om du har ett körkort som är taget efter år 2000
 • En generell hastighetsbegränsning om 70 km/tim gäller i terräng (50 km/tim inom tätbebyggt område)
 • Stopplikt råder alltid innan du korsar en väg
 • Passagerare på skotern eller kälken måste gå när ekipaget korsar en väg
 • Det inte är tillåtet att köra på allmän väg annat än vid passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig
 • På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, trots att vägen är oplogad
 • Spårning av vilt med skoter är förbjudet
 • Visa hänsyn genom att inte köra på andras tomter eller nattetid i tätbebyggt område

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

 

Tips och råd om hur du som snöskoterförare kan visa hänsyn och respekt om du möter renar på din färd

 

Uppdaterad den 10 juni 2024