Varför stadsnät?

Ett Stadsnät är ett lokalt, fiberoptiskt bredbandsnät för alla typer av digital kommunikation — till exempel internet, telefoni och tv, men också säkerhetstjänster, datatjänster och samhällstjänster. Både för privatpersoner och företag.

Vad är det för skillnad mellan stadsnätet och andra bredband?

Det är ditt stadsnät

Stadsnätet byggs och drivs av kommunen och är allas snabba nät med snabba utfarter till resten av världen. Varför ska du välja Stadsnätet framför andra bredbandslösningar, kanske du undrar. Det finns egentligen fyra tydliga svar på den frågan.

Framtidssäker prestanda

De alternativa bredbandslösningarna utnyttjar i de flesta fall koppartrådnät, oavsett om det är telenätet (ADSL) eller TV-nätet (koaxial). Även om man lyckats höja överföringskapaciteten via kopparnät på senare år, så kommer koppartråden inte att överleva framtidens krav. Stadsnätet byggs med fiberteknik. Kapaciteten i fibernäten erbjuder obegränsad prestanda och levererar idag från 25 Mbit/s till 1 Gbit/s i vissa delar av nätet. Nätet byggs ut i takt med ökade behov och kommer att ha möjlighet att erbjuda än snabbare bredband i alla delar.

Kvalitetssäkrade tjänster

Om du använder en anslutning till Internet, telefoni och tv så kommer de att slåss om din erhållna bandbredd om du kör över kopparnät. I Stadsnätet kan vi däremot kvalitetssäkra prestanda för de olika tjänsterna så att de inte stör varandra.

Alla älskar valfrihet

De flesta bredbandsoperatörer bestämmer vilka tjänster du ska ha tillgång till och du har ingen möjlighet att påverka eller byta leverantör. Du är i princip inlåst i operatörens nät. I det öppna Stadsnätet finns möjlighet till fri konkurrens mellan många tjänsteleverantörer och tjänster. Du kan välja mellan tjänster på ett annat sätt. Är du inte nöjd kan du enkelt byta mellan abonnemangsformerna. Konkurrensen gör att kvaliteten höjs och priserna pressas. Dessutom kan mindre lokala leverantörer vara med och konkurrera på samma villkor som de stora. Och det är du som är kung i nätet.

Attraktivare region

Stadsnätets ambition är att knyta samman alla fastigheter i de orter vi finns i ett gemensamt snabbt nätverk för snabba IT-kommunikationer. Precis som man byggt elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp och vägnätet är stadsnätet en infrastruktur som alla får åka på. Det kommer att utveckla regionen och gynna både näringsliv, samhällsservice och individerna. Och från vårt lokala nätverk når vi snabbt ut i världen via olika Internetleverantörer. Tillsammans med andra öppna Stadsnät utgör vi en mycket viktig samhällsnyttig infrastruktur.

Uppdaterad den 10 juni 2024

Kontakta IT-enheten

Support:
0940-144 22 (Telefontid: 08.00-20.00)
vilnet(at)vilhelmina.se

Bredbandsfrågor:
E-tjänster för bredbandsanslutning

bredband(at)vilhelmina.se

IT-chef och stadsnätsansvarig:
0940-140 00