Digitala Västerbotten Bredband 2020+

Projektets övergripande målet är att genom fortsatt bredbandsutbyggnad bidra till den nationella bredbandsstrategins mål där 95 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och 98 % 1 Gbit/s år 2025.

 

Det finns fortfarande stora områden i Västerbottens län som inte omfattas av tidigare bredbandsprojekt och där marknadskrafter för fortsatt utbyggnad saknas. En väl utbyggd IT-infrastruktur ökar möjligheterna att tillhandahålla offentlig och kommersiell service, studera, arbeta och bedriva näringsverksamhet. För att hela Västerbotten ska kunna växa och utvecklas krävs att alla kommuner kan erbjuda sina invånare goda möjligheter att leva och verka i länets alla delar på lika villkor oavsett var i länet, en av grundförutsättningarna är god tillgång till digital uppkoppling. Västerbotten har som målsättning att 95 % av länets hushåll och företag ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020 och dessutom också arbeta för att nå målen i den nationella bredbandsstrategin för Sverige. För att närma oss målen är fortsatt bredbandsutbyggnad en förutsättning. Det är projektet som ska bidra till att uppnå satta mål. Syftet med projektet är att minska antalet vita fläckar på bredbandskartan och på så sätt öka möjligheterna för företag och hushåll i Västerbotten att ansluta sig till ett fast bredbandsnät i de områden där detta ännu saknas. Detta genom utbyggnad av ortssammanbindande nät i kommunerna i Västerbotten.

Syfte

Syftet med projektet är att minska antalet vita fläckar på bredbandskartan och på så sätt öka möjligheterna för företag och hushåll i Västerbotten att ansluta sig till ett fast bredbandsnät i de områden där detta ännu saknas.

Mål

Projektmålet är att öka antalet möjliga bredbandsanslutningar för företag och hushåll i Västerbottens län genom att varje deltagande kommun på lika villkor ges möjlighet att bygga minst ett ortssammanbindande nät (OSN) längs prioriterade sträckor.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är företag och hushåll i Västerbotten som saknar en fast fiberbaserad bredbandsuppkoppling. Projektets sekundära målgrupper är kommuner och Region Västerbotten vars verksamhet är avhängig en god IT-infrastruktur för att kunna tillhandahålla service och samhällsinformation.

Samverkansparter:

Bjurholms kommun
Dorotea kommun
Lycksele kommun
Malå kommun
Nordmalings kommun
Skellefteå kommun
Storumans kommun
Umeå Energi AB
Vilhelmina kommun
Vännäs kommun
Region Västerbotten

Projekttid

2020-03-01 tom 2023-04-30

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Västerbotten och deltagande kommuner.

Uppdaterad den 19 mars 2024