Support och felanmälan

När du har avtal med oss hjälper vi dig att hitta problem som kan uppstå på bredbandsförbindelsen och att åtgärda dessa.

För avtalskunder görs felanmälan 08:00 - 20:00 till 0940 -144 22 (IT-enheten).

Felanmälan kan också göras dygnet runt till vilnet(at)vilhelmina.se.

Innan du felanmäler:

 1. Kontrollera att alla kablar sitter där de ska och inte är skadade.
 2. Starta om all utrustning. Router och ev. modem eller fiberkonverter startas enklast om genom att man drar ur strömkabeln i minst 30 sekunder. Starta om datorn sist.
 3. Om det fortfarande inte fungerar, prova att koppla datorn direkt mot bredbandsuttaget eller modem/fiberkonverter för att utesluta fel i mellanliggande utrustning som t.ex. router.
 4. Kontrollera att nätverksinställningarna är korrekta, se våra guider för nätverksinställningar.
 5. Prova att stänga av din brandvägg och ditt antivirusprogram temporärt för att utesluta problem med dessa.
 6. Om det fortfarande inte fungerar, testa med en annan dator och nätverkskabel om du har möjlighet.
 7. Om inget av ovanstående hjälper, gör felanmälan via telefon eller mail.

Försök tänka igenom det fel du vill beskriva innan du ringer, t ex:

 1. När upptäckte du problemet?
 2. Vilka lysdioder som lyser på bredbandsdosan/modemet?
 3. Kommer du åt delar av nätet?
 4. Är nätet helt dött eller funkar det ibland?

Meddela även:

 1. Vad du heter
 2. På vem abonnemanget står skrivet
 3. Adress
 4. Lägenhetsnummer (om du bor i lägenhet)
 5. Fastighetsbeteckning (om du bor i by)
 6. Telefonnummer där vi kan nå dig

OBS! Görs felanmälan på fel som visar sig vara på Kundens personliga utrustning, debiteras Kunden kostnaden. 

 

Uppdaterad den 19 mars 2024

Kontakta IT-enheten

Support:
0940-144 22 (Telefontid: 08.00-20.00)
vilnet(at)vilhelmina.se

Bredbandsfrågor:
E-tjänster för bredbandsanslutning

bredband(at)vilhelmina.se

IT-chef och stadsnätsansvarig:
0940-140 00