Bredband till fler är ett samverkansprojekt med samtliga 15 kommuner i Västerbotten.

AC-Net är projektägare och central samordnare för bredbandsutbyggnaden.

Bredbandsstöd pressentation

Som bilden beskriver så har projektet två indelningar ett som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten, innehållande byggnationer av anslutningsnät (OSN). Det ger stadsnätet tillgång till nya områden och byar. Andra delen stöds av Europeiska jordbruksfonden, fastigheternas anslutningsavgifter samt byaengagemang. Delen innehåller byggnationer av accessnät (ON) som ger fastigheterna möjligheten att ansluta sig mot stadsnätet.

Det övergripande målet med projektet är att genom fortsatt bredbandsutbyggnad bidra till Västerbottens och Storumans kommuns mål om att 95% av länets företag och hushåll ska ha en bredbandsuppkoppling om minst 100Mbit/s år 2020.

Länkar hos aktörer om projektet.

AC-NetTillväxtverketLänsstyrelsen VästerbottenJordbruksverketRegion Västerbotten

     

   

Uppdaterad den 10 juni 2024