Testa Vilhelmina - bo gratis när du flyttar hit för att jobba

Vill du testa att bo på en ny ort? Då erbjuder vi Testa Vilhelmina – konceptet där du som är från annan ort och fått en anställning av Vilhelmina kommun erbjuds gratis boende i tre månader.

Vi behöver nya medarbetare! Därför erbjuder vi tre månaders gratis boende i Vilhelmina till dig som fått en anställning hos Vilhelmina kommun. Boendet vi erbjuder ligger i Vilhelminas före detta elevhem och består av ett rum i en korridor, med tillgång till kök, allrum, dusch och toalett.

När gratisperioden gått ut har du möjlighet vid fortsatt anställning att bo kvar i ytterligare tre månader för en kostnad på 2 000 kr/månad.

Varför gör vi detta?

Det ska vara enkelt att flytta till Vilhelmina. Vi vill att du ska trivas, och kunna landa på platsen i lugn och ro utan stress kring att få tag på ett boende. Vi vill ge dig möjlighet att upptäcka platsen innan du bestämmer dig för att stanna, vilket är vår förhoppning att du vill göra.

Hur tar jag del av detta erbjudande?

Först behöver du bli anställd av Vilhelmina kommun. Möjlighet att kunna erbjudas boende enligt konceptet Testa Vilhelmina diskuteras under arbetsintervju.

Från ett annat land?

Om du vill flytta till Sverige och Vilhelmina så behöver du ha ett uppehållstillstånd, såvida du inte redan är medborgare inom EU. Myndigheten Migrationsverket beskriver här vad som krävs för att få ett uppehållstillstånd i Sverige:

Olika skäl för uppehållstillstånd

In English

Try Vilhelmina!

Would you like to experience a new place to live? We can offer you our concept Try Vilhelmina, where you who gets an employment at Vilhelmina kommun (municipality) can get an offer of three months free accommodations. The accommodations is in what previously were dormitories and consists of a room, access to a living room, kitchen and bathroom.

When the free period is over, we can offer you three more months to the cost of 2000 SEK per month.

Why are we offering this?

We want to make it easier for you to move to Vilhelmina. Our wish is that you, as a new Vilhelmina resident, can get settled without the stress of searching for a place to live. We want to give you the opportunity to discover our corner of the world before you make the decision to stay – which we hope you do!

To take part of this offer you need to be hired by Vilhelmina kommun. The possibility to live for free will be discussed during your job interview.

Are you from a different country than Sweden?

If you want to move to Sweden and Vilhelmina, you must have a residence permit, unless you are a citizen of an EU country. The Swedish authority, the Swedish Migration Agency, has written what is required to obtain a residence permit:

Different reasons for seeking a residence permit - Migrationsverket

Uppdaterad den 19 januari 2024