Bygglov och bygganmälan

Bygglov och bygganmälan krävs normalt för ny- och tillbyggnader samt för att ändra en byggnads användningsområde.

  • Det kan krävas bygglov/anmälan för ett garage, förråd, en gäststuga, för att glasa in en uteplats,sätta in eldstad, och sätta upp en skylt.
  • Önskar du riva en byggnad krävs oftast rivningslov eller rivningsanmälan
  • Om ditt bygge hamnar inom strandskyddat område krävs förmodligen en strandskyddsdispens.
  • Vid inrättande av avlopp och värmepump (ej luftvärmepump) samt ändring av befintligt avlopp krävs ansökan/anmälan till miljökontoret.
  • När du vet att det krävs bygglov/anmälan så skicka in din ansökan i god tid så riskerar du inte att försena ditt bygge. Det är viktigt att ansökningshandlingarna är kompletta när de lämnas in för att handläggningen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Handlingarna ska vara tydliga. Ritningar ska vara skalenliga eller måttsatta och avstånd mellan byggnad och tomtgränser ska anges. Om kompletterande handlingar måste begäras in innebär det att handläggningen drar ut på tiden, så var noga med att alla handlingar skickas in tillsammans med ansökan eller anmälan.

Under våren får vi in extra många ärenden om bygglov och handläggningstiderna kan därför bli lite längre än vanligt. En komplett ansökan om lov ska enligt lag vara prövad inom tio veckor. Kommunen har möjlighet till förlängning med ytterligare 10 veckor om det krävs för ärendets behandling.

Våra exempelritningar hittar du här

 

Uppdaterad den 27 juni 2024

Kontakta byggnadsinspektör

Byggnadsinspektörer:
0940-140 74, 0940-140 81
mbn(at)vilhelmina.se

Miljö-och byggchef:
0940-140 71
helene.myhrberg(at)vilhelmina.se

Kansli: 
0940-140 84

0940-140 73

mbn(at)vilhelmina.se

(Telefontid: 09.30-12.00)

Växel
0940-140 00