Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningens syfte är att ge objektivt, lokalt och regionalt anpassad information och rådgivning.

Den kommunala energi- och klimatrådgivaren svarar på frågor om t.ex. uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst och vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag och organisationer.

 

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning
0940-140 67