Minoritetspolitisk, handlingsplan

Vilhelmina kommun har arbetat fram en Minoritetspolitisk handlingsplan som innehåller riktlinjer för att skydda de lagliga rättigheterna.

Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt verktyg och styras efter aktuellt behov, den bör revideras vart tredje år medan rambudgeten justeras årligen.

 Här kan ni läsa Vilhelmina kommuns minoritetspolitiska handlingsplan.

 

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta minoritetshandläggare

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
laila.daerga(at)vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
malin.blind(at)vilhelmina.se