Kompetensinventering i Västerbottens näringsliv: Enkätundersökning riktad till företagare i Vilhelmina kommun FÖRLÄNGD SVARSTID

Kompetens och arbetskraft är en av de största framtidsutmaningar för Vilhelmina kommun och Västerbottens företag för att växa och utvecklas. För att få en bild av näringslivets kompetensbehov nu och i framtiden genomför Vilhelmina kommun tillsammans med Region Västerbotten en enkätundersökning riktad till kommunens företagare.

Enkäten består av 25 frågor och tar uppskattningsvis ca 15 minuter att besvara beroende på bransch och företagets storlek. Om ni vill titta på frågorna innan ni börjar fylla i enkäten så finns här en bifogad pdf med det samlade frågematerialet. Enkätundersökningen genomförs i dialog med Arbetsförmedlingen, Företagarna, Handelskammaren, Akademi Norr och andra relevanta aktörer.

Era svar är mycket viktiga och kommer att utgöra grund för kommande prioriteringar och arbete inom exempelvis utbildningsområdet, projekt, rekryterings- och attraktionsarbete med det gemensamma målet att stärka tillgången på kompetenser i hela Västerbotten.
 
Svara gärna så snart ni har möjlighet, enkäten stängs den 22 oktober*. 

Klicka här för att komma till enkäten

 

*Ny svarstid är 28 oktober

Uppdaterad den 21 oktober 2021