Lagen om nationella minoriteter

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009: 724) i kraft. Denna lag ersätter de två tidigare minoritetsspråklagarna om rätt att använda samiska respektive finska och meänkieli.

Lagen ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer samt deras språk. De nationella minoritetsspråken är; samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Grundskydd
Minoritetslagens grundskydd means that the law applies throughout the country and covers all five national minorities.

Grundskyddet innebär att:

  • förvaltningsmyndigheter ska vid behov lämpligt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag (3 §)
  • Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (4 §, also 8 § språklagen)
  • det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige (4 §)
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av eget minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §)
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet att inflytande i frågor som rör dem och så långt det är möjligt samråda med minoritetsrepresentanter i sådana frågor (5 §)

Förstärkt skydd
Minoritetslagen also contains provisions for enhanced protection for Sami, Finnish and Meänkieli in the so-called administrative areas. Det förstärkta skyddet innebär bland annat att:

  • enskilda har rätt att använda språk vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilda ärende där myndigheten är beslutsfattare,
  • myndigheden är skyldig att ge muntligt svar i samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivation. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där tjänsten ges i minoritetsspråk,
  • förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken,
  • municipalities have special obligations to organize elderly and child care, in whole or in part, in minority languages ​​if anyone in the administrative area desires this.

Läs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009: 724) på:

Svenska

Åarjesemien (sydsamiska)

Davvisámigiella (nordsamiska)

Julevsámegiella (lulesamiska)

Finska

Meänkieli

Jiddisch

Romani Kale

Romani Arli

Romani kelderash

Lovari

 

Uppdaterad den 11 september 2018

Kontakta minoritetshandläggare

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
0940 - 146 01
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
0940 - 146 55
malin.blind@vilhelmina.se