Vilhelmina Kommun söker ny driftansvarig till skidbacken Granbergsbacken

Vi söker nu en eller flera föreningar tillsammans som kan driva skidbacken vid Granberget, inför och under vintersäsongen.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att sköta skidliften på vardagskvällar och helger, pista skidbacken vid behov, snötillverkning med snökanoner och fikaförsäljning. Till hjälp med underhållsarbetet har man Vilhelmina kommuns fritidsvaktmästare.

För utförligare information om vad som förväntas av ny driftansvarig förening/föreningar kommer vi hålla en träff efter sommaren för alla intresserade. Inför start kommer Vilhelmina kommun genomföra nödvändiga utbildningar för driften av skidbacken. Som ersättning för denna arbetsinsats och driftansvar utgår ersättning till ansvarig/ansvariga föreningar i form av del av liftkortsförsäljningen.

Frågor eller intresseanmälan kontakta:

Chef för Utvecklingsenheten: Ulrica Olsson tel. 070-343 57 76 ulrica.olsson@vilhelmina.se Anläggningsansvarig: Ulf Nenzèn tel. 070-64 200 76 ulf.nenzen@vilhelmina.se

Uppdaterad den 29 november 2022