Varning för hög vattenföring och svaga isar i Ransarån

Vattenföringen i Ransarån kommer att vara högre än normalt under en tid framöver.

Den högre vattenföringen kan påverka isarna nedströms ransardammen och till kultsjön (Övre och nedre selet samt Gikasjön).
 
Isarna är oftast sämre nära strömmande vatten och runt vindvakar.
Det är viktigt att du har lämplig utrustning. Du bör bland annat ta med dig isdubbar, ispik, räddningslina och flythjälp. Vistas aldrig ensam ute på isen, se till att ni är minst två stycken i sällskap.
För information om aktuell vattenföring se https://login.vattenreglering.se/m/vattenforing.asp
Denna tabell uppdateras varje förmiddag. Värdena avläses kl 00:00 aktuellt datum. Den blå kolumnen uppdateras minst tre gånger per dygn, värdet är rådata som inte granskats manuellt.
 
/Räddningstjänsten och Vattenregleringsföretagen
Uppdaterad den 29 november 2022