Trygghetsenkät 2020

Polisen i Södra Lappland ska i samarbete med Vilhelmina kommun genomföra en undersökning för att se hur medborgarna uppfattar tryggheten i kommunen.

Trygghetsundersökningen är en del i medborgardialogsarbetet mellan kommunerna i Södra Lappland och polisen. Senast undersökningen är menad att genomföras vartannat år och senast var 2018. Årets enkät delas därför ut i alla kommuner i Södra Lappland men varje kommun har ett eget formulär och resultatet kommer sedan att användas för att utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Vilhelmina kommun. 

Det kommer inte gå att identifiera den som svarat på frågorna och det är frivilligt att besvara enkäten. 

Enkäten öppnas 5 oktober och stängs 25 oktober. 

 

Svara på enkäten genom att klicka här 

Du kan även hämta och lämna in enkäten i pappersformat i kommunhusets reception, öppettiderna är mån-fre kl. 8:00-16:00

Uppdaterad den 5 oktober 2020