Trafikstörningar längs Satsfjällsvägen i Saxnäs

Just nu förekommer trafikstörningar längs Satsfjällsvägen i Saxnäs på grund av driftarbete för vatten och avlopp.

 Detta begränsar framkomligheten och vid svåra markförhållanden kan vägen stängas av periodvis under arbetets gång.
Vägen kommer att vara farbar över helgen. Arbetet kan fortsätta någon dag in på nästa vecka, men bilar släpps igenom eftersom att korta sträckor blir klara.
Uppdaterad den 3 augusti 2022