Tio miljoner extra till inlandskommunerna

Näringslivet i Västerbottens- och Norrbottens inland får ett extra tillskott i omställningsarbetet under coronapandemin. Man hoppas på att nya produkter, tjänster och koncept får se dagens ljus samt att nya affärsupplägg kan lanseras.

När effekterna av pandemin slog undan fötterna för många företag i våras, ansökte samverkansprojektet ”Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region”, NiMR, om mer resurser. Effekterna ser ut att bli långvariga och många företag letar efter vägar att anpassa eller ändra i sina verksamheter. De extra resurserna kommer väl tillpass i detta arbete.

– Att näringslivet klarar krisen långsiktigt är givetvis mycket viktigt för våra kommuner. Projektet NiMR (som heter NiAA i Norrbotten) tillsammans med näringslivskontoren kan ge både stöd och råd genom krisen. De kan också bidra till företagens arbete för att bygga kapacitet, affärs- och arbetssätt anpassat efter nya förutsättningar, säger Arjeplogs nytillsatta kommunalråd Isak Utsi.

Affärscoacherna som jobbar med företagen tar hjälp av varandra för att höja nivån på arbetet. Man delar med sig av sina kunskaper och nätverk samt planerar aktiviteter tillsammans.

– Företagen behöver vara snabbfotade och handlingsberedda samtidigt som de ska utveckla verksamheten och ha koll på omvärlden. Att klara det är inte en lätt match och det ställer väldigt höga krav på företagaren. Vi behöver göra allt som går för att stötta dem på rätt sätt. Genom projekt NiMR kan vi erbjuda insatser i väldigt olika former, säger tillväxtchef Beatriz Axelsson i Norsjö kommun.

– Det är en styrka att kunna ta hjälp av varandra inom Region 10. Tack vare den typen av samverkan kommer vi också kunna lotsa företagen rätt i djungeln av insatser som erbjuds, fortsätter Beatrize

I planen ingår också att fasa in nästa steg som bland annat är närmare samarbeten med fler företagsstödjande organisationer (exempelvis Almi, Vinnova, Tillväxtverket osv) som ofta har svårt att vara närvarande i inlandet. Näringslivskontoren underlättar kontakten och fungerar som deras lokalt förlängda arm.

OM PROJEKTET

Kommunerna inom Region 10, dvs Dorotea, Åsele, Vilhelmina, Lycksele, Storuman Sorsele, Malå Norsjö, Arvidsjaur och Arjeplog samarbetar genom Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region, NiMR Näringslivsenheterna har genom projekt NiMR fått ett extra tillskott på nästan en miljon kronor per kommun under ett och ett halvt år. Region Västerbotten och kommunerna står för 25% var. Resterande 50 procent finansieras genom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektet förlängs på så sätt fram till mars 2022. I NiMR ingår också projekt NiAA, Näringslivsutveckling i Arvidsjaur och Arjeplog.

Kontaktuppgifter: 

Katti Lundström
Projektkoordinator NiMR (Näringlivsutveckling i Möjligheternas Region)
katti.lundstrom@storuman.se
www.mojligheternasregion.se

Uppdaterad den 30 november 2020