Tänk på detta vid nyårsfirandet

Innan vi drar igång med nyårsfirandet vill vi bara påminna om vad som gäller angående fyrverkerier. Tänk på djuren och se till att alla står på tryggt avstånd. Tänk även på avstånd till byggnader.

Här kommer en sammanfattning från polisen.se:

1. Raketer med "styrpinnar" får endast användas av de som sökt tillstånd hos kommunen samt gått en särskild utbildning. Lagändringen gäller sedan juni 2019.

2. När fyrverkerier ska avfyras utomhus kan du behöva tillstånd. Tillstånd krävs om avfyrandet med hänsyn till tidpunkten, platsen och övriga omständigheter skulle kunna innebära en risk för skada eller annan olägenhet för person eller egendom.

3. Smällare är förbjudna i Sverige.

4.Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.

 

Uppdaterad den 29 november 2022