Svara på enkät om "God och Nära Vård" i Vilhelmina Kommun

Det svenska sjukvårdssystemet ställer nu om sitt arbetssätt i syfte att stärka och tydliggöra din ställning som patient och främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Namnet på det nya arbetssättet är ”God och nära vård” och målet är att vården ska bli mer lättillgänglig, samordnad och nära hela befolkningen. Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska också få ett större fokus än tidigare. Primärvården ska vara navet i vården och samarbeta nära med både sjukhusen, tandvården, omsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården.

Nära vård innebär att den vård du ofta behöver ska finnas nära dig och utgå ifrån dina behov. Nära kan betyda geografiskt nära men det kan till exempel också handla om en fast vårdkontakt eller enkel kontakt med vården med hjälp av digitala tjänster.

Västerbotten har påbörjat omställningen till god och nära vård och arbetet är indelat i tre geografiska områden: Umeå, Skellefteå och Södra Lappland. Södra Lappland har av regeringen utsetts till modellområde, ett område där regionen, kommunerna och andra aktörer ska testa nya arbetssätt som leder till en god och nära vård. Arbetet att ställa om till god och nära vård i Vilhelmina kommun ska vara klart inom 4 – 5 år.

Samarbetet mellan kommunerna och sjukstugorna i södra Lappland är en viktig del i omställningen och hittills har samarbetet lett till mer utvecklade välfärdstjänster till dig som medborgare. Ett exempel är samhällsrummen där personer i glesbygden bland annat kan ha digital kontakt med läkare och sjukvårdspersonal. I Vilhelmina kommun finns ett samhällsrum i Saxnäs.

En annan viktig del är utveckling av andra mobila och digitala lösningar som gör vården tillgänglig när och där den behövs. Digitala lösningar innebär att vi kan öka servicenivån och förbättra tillgänglighet, trygghet och delaktighet för dig som medborgare.

För att kunna möta framtidens utmaningar och forma den goda och nära vården behöver vi alla hjälpas åt. Ditt engagemang och dina åsikter är otroligt värdefulla för att vården verkligen ska bli den bästa möjliga. Därför vore vi tacksamma om du vill svara på några frågor om vad god och nära vård innebär för dig.

Svara genom att scanna QR-koden nedan med mobilen eller klicka på denna länk.

Eller fyll i frågeformulär som finns i receptionen på Sjukstugan, Vilhelmina Kommun, Folkets Hus, distriktssköterskemottagningarna i Saxnäs, Dikanäs.

 

Uppdaterad den 28 oktober 2020