Sophämtning under trettondagen

Ändrade turer för sophämtningen under jul, nyår och trettondagen.

Fredagsturen 24 dec körs på torsdag 23/12.
Turen 6/1 körs istället 7/1.

Ställ ut kärlen kvällen innan och kom ihåg att skotta snö så att sopbilen tar sig fram till kärlen.

Uppdaterad den 29 november 2022