Smittspridning vecka 40

Under vecka 40 har smittspridningen i Västerbottens län fortsatt minska och i Vilhelmina kommun har inga nya fall av covid-19 registrerats.

Under föregående vecka konstaterades 182 nya fall av covid-19 i Västerbottens län (263 fall under vecka 39). Ännu är det Umeåområdet som har störst smittspridning och Skellefteåområdet ser nu en minskning av bekräftade fall. I Södra Lappland har enstaka fall registrerats.
Smittspridningen är högst bland 10–19 åringar samt ovaccinerade och därför kommer Region Västerbotten att skicka informationsbrev till personer som ännu inte vaccinerat sig.
Denna vecka har också vaccineringen av 12–15 åringar påbörjats men Region Västerbotten rapporterar att det kommer dröja några veckor innan alla i denna åldersgrupp erbjudits den första vaccineringsdosen.

Vaccinationstäckningen i länet är god men åldersgruppen 18–39 behöver bli bättre på att gå och vaccinera sig för att smittspridningen ska hållas nere. De som inte är fullvaccinerade ska fortfarande hålla avstånd till andra människor och undvika kontakt med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Aktuell coronastatistik hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida

Uppdaterad den 14 oktober 2021