Smittspridning vecka 36

Under vecka 36 har smittspridningen i Västerbottens län börjat öka igen men inga nya fall av covid-19 har registrerats i Vilhelmina kommun.

215 nya fall av covid-19 har rapporterats in i Västerbottens län under vecka 36, det är en ökning från föregående veckas 128 fall. Smittspridningen ökar särskilt kring Skellefteåområdet där 123 fall registrerades men smittspridningen i Södra Lappland är fortfarande låg. Tidigare har det framför allt varit åldersgruppen 19–39 som stått för de flesta fallen men nu är det åldrarna 10–19 där smittspridningen är som störst.

I veckan gick Folkhälsomyndigheten ut med beslutet att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige. Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccinationen av barn från 12 års ålder kan starta i början av november 2021. Till dess är deras budskap att fler personer födda 2005 och tidigare måste vaccinera sig. I vårt län är det åldersgruppen 18–29 som har lägst vaccinationstäckning, just nu finns det gott om vaccinationstider att boka runtom i länet. Läs mer om allmän vaccination mot covid-19 från 12 år här

Den 29 september kommer många av rekommendationerna i landet att släppas och det är den höga vaccineringstäckningen bland vuxna i landet är en bidragande faktor till att så många av restriktionerna kan börja avvecklas. Läs mer om vad som händer efter den 29 september här

Aktuell coronastatistik hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida

Uppdaterad den 17 september 2021