Sabina är ny folkhälsosamordnare för Vilhelmina kommun

Under året har Vilhelmina kommun tillsatt fyra nya tjänster som ska främja barn och ungas mående – men också folkhälsan i stort. Sedan juni har Vilhelmina kommun en Folkhälsosamordnare på plats i form av hemvändaren Sabina Björk, som ska jobba med hur vi kan främja hälsa och förebygga ohälsa.

Läs mer om de fyra olika tjänsterna i denna artikel

I samband med den så kallade Barn- och ungautredningen som genomfördes av Vilhelmina kommun för ett par år sedan såg man ett behov av att arbeta inriktat och målmedvetet med folkhälsoinsatser. Därför har kommunen under året tillsatt en folkhälsosamordnare, som kommer att jobba övergripande med måendet hos kommunbefolkningen.

- Behovet kommer just utifrån arbetet när man tittade på barn och ungas mående och insåg att även vuxnas hälsa behöver prioriteras. Det är helt rätt tänkt att ta ett helhetsgrepp över alla invånares välbefinnande, säger Sabina Björk, folkhälsosamordnare.

Hon påbörjade sin tjänst i somras, och är just nu i gång med ett första steg kring att få sig en bild av hur folkhälsan i kommunen ser ut.

- Steg ett är att få en tydlig bild av folkhälsoläget i kommunen. Det finns ingen färdig, samlad rapport över hur just Vilhelminas befolkning mår. Dock finns viss statistik från till exempel folkhälsomyndigheten, såsom medellivslängd och vana av fysisk aktivitet, som jag kan utgå från i mitt arbete, förklarar hon.

Hennes arbete kommer bland annat bestå av att ta fram och lägga upp en långsiktig strategi för folkhälsoarbetet i kommunen. Arbetet ska drivas främjande och förebyggande, det vill säga förhindra att människor blir sjuka.
- Strategin ska utgå från de folkhälsopolitiska målen, men ska anpassas till just vår kommun. Sen utöver det så har jag en ganska bred roll - att jobba med folkhälsoprojekt i allmänhet och bidra med en folkhälsosyn till olika beslut som tas i kommunen.

Vilken typ av beslut skulle det kunna röra sig om?
- Det skulle kunna innebära beslut som tas inom skolan eller hur miljöer i kommunen ska utformas. Att ha en synvinkel att göra det utifrån människors bästa mående, helt enkelt. Jag kommer att jobba på en övergripande nivå och ha en strategisk och samordnande roll, för att till exempel underlätta att olika aktörer som är kopplade till hälsoarbete jobbar mot samma mål, säger hon.

Brinner för hälsa
Hälsa och att få arbeta med människors välmående har alltid varit ett stort intresse för Sabina Björk, som kommer från Dalasjö. Därför blev valet av en folkhälsoutbildning naturligt efter gymnasietiden. Sedan dess har hon jobbat inom tränings- och hälsobranschen.

- Jag tycker det är modigt av Vilhelmina som kommun att man vågar satsa på den här typen av tjänst, det är ett ställningstagande att man tar hänsyn till hur människor mår och ser det som en tillgång och förutsättning för vidareutveckling.

 

Uppdaterad den 29 november 2022