Risk för gräsbrand

Det är nu den tiden på året då det finns torrt fjolårsgräs och det råder risk för gräsbrand i kommunen. En brand kan lätt bli okontrollerbar och sprida sig mycket snabbt.

I tätorten är det måttlig risk, och i fjällen är det på vissa ställen den högsta varningsnivån - mycket stor risk. Var försiktig om du eldar och grillar utomhus!

Håll koll på brandrisker med hjälp av en app från MSB "Brandrisk Ute" eller SMHI: 

Information på MSB:s webb om appen "Brandrisk Ute"

SMHI:s brandriskprognoser 

Uppdaterad den 1 juni 2023