Region 10: Samverkan för kompetensförsörjning

Vilhelmina kommun deltar aktivt i Region 10 – ett samarbete mellan tio inlandskommuner i Västerbotten och Norrbotten för att främja kommunernas utveckling och attraktionskraft. Efter flera år med endast digitala stormöten träffades äntligen Region 10:s styrelse och arbetsgrupper i Lycksele den 8–9 december på ett lunch till lunch-möte med tema kompetensförsörjning.

100 representanter från alla de tio kommunerna (Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele) möttes med syftet att hitta vägar framåt för hur vi tillsammans kan arbeta med kompetensförsörjningen inom Region 10.

Det gavs en spaning av Kairos Future på hur kompetensbehovet i framtiden kommer att se ut. Sedan arbetades det intensivt i workshopar med frågor under temat kompetensutveckling och inflyttning, och hur ett fördjupat samarbete kring denna fråga skulle kunna formas. Region 10 driver gemensamt påverkansarbete, både regionalt, nationellt och internationellt, för att skapa goda förutsättningar för dem som lever och verkar i regionen.

Med på plats var politiker och kommunchefer samt chefer från skola, omsorg, samhällsbyggnad, HR, ekonomi, näringsliv. Även arbetsgrupper inom kommunikation och inflyttning deltog. Till styrelsens möte bjöds även riksdagspolitikerna Helena Lindahl (C) och Linus Sköld (S) in för att diskutera statlig närvaro, kapitalförsörjning och finansiering av egna hem.

Uppdaterad den 12 december 2022