Regeringsnärvaro när Vilhelmina kraftsamlar för digitalisering

Under fredagen 7 februari hölls den andra utbildningsdagen för Vilhelmina kommuns chefer och medarbetare som arbetar inom administration. Utbildningen “Digital kompetens för personal inom administration och första linjens chefer - Digad” pågår fram till mitten av 2021 och syftar lyfta den digitala kompetensen, att utveckla Vilhelmina kommun som organisation och att utveckla personalens digitala kompetens.

- Digitalisering är en förutsättning för att vi ska klara vårt välfärdsuppdrag. 8 av 10 kommuner har prognostiserat att de kommer att gå med underskott 2019. Vi ser också att 4 av 10 medarbetare kommer att gå i pension inom tio år. För att vi ska klara av vårt uppdrag är det här en viktig faktor för att vi ska kunna bedriva verksamheten mer intensivt, säger kommunchef Karl-Johan Ottosson.

Till fredagens utbildning fick Vilhelmina kommun besök från regeringskansliet. Johanna Granfors från kulturdepartementet tillsammans med Carl Heath och Elin Bergenlöv från kommittén “Det demokratiska samtalet”. Carl Heath är utredare och Elin Bergenlöv är sekreterare i kommittén. De arbetar med en nationell satsning på medie- och informationskunnighet, och nu samlar de in information och kunskap om det demokratiska samtalet i en digital tid. Just nu genomför de en kommunturné där de möter bland annat tjänstepersoner, politiker och civilsamhället för att lyssna och lära, men också dela kunskap inom området. Just denna fredag var Vilhelmina i fokus.

- Det är oerhört värdefullt att vi har fått vara med idag, vi får bättre insikt och kunskap i lokala utmaningar och behov när det kommer till hur man arbetar med medie- och informationskunnighet, och hur vi kan motstå desinformation, propaganda och näthat, säger Carl Heath.

- Vi bygger också kunskap genom alla de berättelser och möten vi upplever och tar del av. Kunskapen kommer att vara viktiga underlag i vårt arbete i att ta fram vårt slutbetänkande i kommittén ”Att värna det demokratiska samtalet”, som kommer att presenteras senast 1 oktober. Det går att läsa mer om vårt arbete på demokratiskasamtalet.se, fortsätter Carl Heath.

Utbildningen Digad fortsätter med träffar en gång i kvartalet, nästa träff handlar om jämställdhet.

Uppdaterad den 29 november 2022