Projektet SIKT ska hjälpa nyanlända till sysselsättning

Projektet SIKT startades för ett år sedan för att hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden. Häromveckan besökte ESF, Europeiska socialfonden, Vilhelmina för att se hur projektet går framåt.

Nyligen besökte Europeiska socialfonden, ESF, Vilhelmina kommun för att se hur det går med projektet SIKT som ska hjälpa nyanlända hitta sysselsättning. ESF är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa och är med och finansierar projektet.

Projektet pågår i Vilhelmina, Åsele, Sorsele, Dorotea och Storuman tillsammans med Arbetsförmedlingen fram till år 2021. Målet är att fler nyanlända samt utrikesfödda ska nå egen sysselsättning, som utbildning eller arbete, på en kortare tid. För att nå detta mål ska SIKT utforma en stärkt samverkan mellan kommunerna, arbetsförmedlingen, lokala arbetsgivare och civilsamhället.

Kommunerna och Arbetsförmedlingen har utformat så kallade jobbspår som är baserade på de olika kompetensbehoven som finns i respektive kommun. Dessa jobbspår är ett sätt att koppla samman språkutbildning med kortare yrkesutbildning tillsammans med praktik hos potentiella arbetsgivare.
I Vilhelmina startades en utbildning i städ- och service i början av februari i år i samarbete med Lärcentrum i Vilhelmina. Under 20 veckor går 12 deltagare en städutbildning på halvtid.
- Det finns varierande kunskaper i det svenska språket bland deltagarna, men alla hjälper varandra med att förklara saker och ting och här är kroppsspråket en viktig del, säger Ulrika Åberg Jonsson, lärare för utbildningen.

Utbildningen har visat tydliga resultat då flera arbetsgivare har visat intresse för anställningar i sommar.
Hadi är en av deltagarna på detta jobbspår och flyttade till Sverige för 5 år sedan. Han trivs väldigt bra på städutbildningen och tycker om det han gör.
- Min framtidsplan är att börja studera och sedan utbilda sig till snickare. Men först ska jag ta körkort, jag håller på med det nu och hoppas att jag klarar det snart, säger han.

Text och foto: Hanna Mikaelsson

Uppdaterad den 29 november 2022