Ökad smittspridning i Västerbotten och Vilhelmina kommun

Västerbotten befinner sig just nu i ett avgörande läge där den brittiska mutationen av covid-19 har tagit ett fast grepp om länet och det ser inte ut att släppa taget inom den närmsta tiden. Trycket på sjukvården och på personalen inom vård och omsorg och skola i länet är mycket högt.

Även inom Vilhelmina kommun ökar smittspridningen och alla behöver nu göra sitt yttersta för att begränsa spridningen. Folkhälsomyndigheten registrerade 27 nya fall under vecka 7, det är en stor ökning för Vilhelmina som fram tills nu haft en relativt låg smittspridning. Ni hittar statistik för smittspridningen i Västerbotten och Vilhelmina kommun här

Skolorna

Vi har fått in en del frågor om det pågår smittspridning inom skolorna i kommunen. Vi vill därför beskriva hur läget ser ut i skolan just nu. Fram tills vecka 7 fanns ingen smitta i åldersgruppen 6–18 år i Vilhelmina och vi var den enda kommunen i hela Västerbotten som inte hade någon smittad i åldersgruppen 16–18 år. Nu är läget lite annorlunda och vi vet att vi har några elever som smittats i sin hemmiljö och på praktikplatser bland våra högstadie- och gymnasieelever. Vi vill samtidigt understryka att de inte vistats i skolmiljö när de varit smittbärande. Vi har också ett antal familjer som sitter i familjekarantän enligt de lokala rekommendationerna.

Skolan informerar berörd personal, elever och föräldrar när det är nödvändigt ur ett smittoriskperspektiv. Smittspårningen sköter smittskyddet och skolan är inte delaktig i denna process. Det är också i samråd med smittskyddet i Umeå som skolledningen fattar beslut när fjärr- och distansstudier ska införas.

Följ de nationella och regionala rekommendationerna

Så ser läget ut nu denna fredag den 26 februari 2021. Vi vill uppmana er alla att ta läget på yttersta allvar! Res inte, handla ensamma, undvik trängsel och bär munskydd i inomhusmiljö då ni träffar personer utanför era närmsta kretsar. Vi befinner oss just nu i ett läge där varje persons agerande är avgörande. Varje dag och varje timme måste vi ta medvetna val för att begränsa smittspridningen för att skydda våra mest sårbara medmänniskor som ännu inte vaccinerat sig. Glöm inte att alla kan vara möjliga smittbärare oavsett om vi känner oss sjuka eller inte.

Uppdaterad den 26 februari 2021