Ny lag om rökfria miljöer 1/7

Den 1 juli 2019 börjar lagen om tobak och liknande produkter att gälla och det innebär att fler platser utomhus kommer att omfattas av rökförbudet, till exempel lekplatser, uteserveringar och hållplatser för kollektivtrafik. Rökförbudet omfattar även fler produkter än tidigare.

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer i Vilhelmina kommun där det enligt lag är förbjudet att röka. Förbudet finns till för att skydda människor från att bli utsatta för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem. Särskilt känsliga är barn och unga samt personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö i Vilhelmina kommun.

Du som blir störd av rök i en rökfri miljö vänder dig till den som har ansvar över den rökfria miljön. Vid en entré blir det verksamheten som är innanför entrén, lekparken kan vara kommunägd men kan vara privat, uteserveringar vänd dig till restaurangen/caféet, busshållplatsen vänd dig till bussbolaget och så vidare.

Förutom de rökfria miljöer som redan finns, kommer från den 1 juli 2019 följande miljöer också att omfattas av rökförbud:

 • Uteserveringar till restauranger och kaféer
 • Utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik
 • Inhägnade platser avsedda för idrottsutövning
 • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
 • Entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, såsom butiker, bibliotek, biografer och teatrar

Du som driver verksamhet som omfattas av rökfria miljöer, läs mer här

Platser som sedan tidigare omfattas av rökförbudet:

 • lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
 • lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
 • lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel
 • i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus

Produkter som omfattas av förbudet

 • elektroniska cigaretter
 • örtprodukter för rökning
 • njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (ex. vattenpipa eller så kallade rökstenar).
 • inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Mer information hittar du på folkhälsomyndigheten hemsida.

Uppdaterad den 5 augusti 2020