Med anledning av pandemin: Tänk på detta inför skolstart

Samtidigt som smittspridningen ökat markant under jul och nyår så närmar vi oss en ny skoltermin. Vi håller just nu på att se över våra rutiner och förbereda oss i det fall att smittspridningen fortsätter öka och kräver särskilda åtgärder likt tidigare perioder under pandemin.

För att tillsammans hjälpas åt att begränsa smittan så ber vi er tänka på följande:

  • Rekommendationen att testa sig vid symtom på Covid-19 gäller från förskoleklass och uppåt. Rekommendationen gäller även om du redan är vaccinerad mot covid-19.
  • Alla, även barn under 6 år och personer som har haft covid-19 det senaste halvåret, bör stanna hemma vid nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Detta gäller även om barnet testats negativt för Covid-19. Barnet ska ha varit utan feber i minst ett dygn för att återvända till förskola och får endast fortfarande ha lätta symtom så som hosta och snuva
  • När en person i ditt hushåll är sjuk med symtom som skulle kunna innebära covid-19 eller annan luftvägsinfektion, bör den som är sjuk stanna hemma.
  • I väntan på hushållsmedlemmens provsvar kan övriga symtomfria personer i hushållet gå till arbete, förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola som vanligt.

Här hittar du mer information om corona och hur Vilhelmina kommun jobbar för att minska smittspridning.

Uppdaterad den 29 november 2022