Malgomajskolan håller öppet men inför distansstudier en dag i veckan för delar av elevgrupper

Efter samråd med smittskyddet i Umeå har Vilhelmina kommun beslutat att man fortsatt kommer hålla gymnasieskolan Malgomajskolan öppet för undervisning på plats i skolans lokaler men låta en viss del av undervisningen på de högskoleförberedande programmen ske på distans någon dag i veckan fram till jullovet.

Den 17/11 meddelade bland annat Umeå kommun att de återinför distansstudier var tredje vecka på sina gymnasieskolor under en period. Vilhelmina kommun följer inte i detta spår utan bedömer att Malgomajskolan har bra förutsättningar för att bedriva undervisning på ett coronasäkert vis och menar att så länge Folkhälsomyndigheten och regeringen inte beslutar om annat så kommer man att arbeta med detta som målsättning.  

På Malgomajskolan uppmuntras eleverna att hålla distans till varandra och sköta handhygien och just nu rör sig färre elever i klassrummen, i korridorerna och i matsalen eftersom flera av eleverna i årskurs 3 är ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) fram till jul, berättar skolchef Christer Staaf.  

– Skulle läget förändras så tar vi givetvis nya beslut men just nu ser vi ingen smittspridning hos oss och vi har fortsättningsvis möten med smittskyddet två gånger i veckan för att hålla oss ajour med det rådande läget, säger Christer Staaf.  

Elever som går på Malgomajskolan men som reser från grannkommunerna har uppgett att det är trångt på pendlingsbussarna mellan hemorten och gymnasiet. Ansvaret för busstrafiken ligger på Region Västerbotten och Länstrafiken att lösa. Skolledningen har sett över möjligheten att låta vissa delar av undervisningen på de högskoleförberedande programmen ske på distans en dag i veckan i syfte att minska antalet personer som befinner sig i huvudbyggnaden och på skolbussarna. Distansstudierna införs för dessa elevgrupper från och med nästa vecka (v, 48) fram till jullovet. 

Uppdaterad den 29 november 2022