Lärcentrum firade examen för barnskötare

Vilhelmina Lärcentrum har en barnskötarutbildning i samarbete med förskolorna i Vilhelmina. Den 22 december hade en grupp sin avslutning och firade examen efter tre terminers heltidsstudier.

Utbildningen är öppen även för intresserade i andra kommuner. Denna gång deltog en person från Åsele och annars var det Vilhelminabor som deltagit och genomfört utbildningen.

- Förskolorna behöver utbildade barnskötare. Alla i denna grupp har fått visstidsanställningar på förskolor och utbildningen till barnskötare stärker deras möjligheter att få en fast anställning, sa deltagarnas lärare Ulrika Åberg.

Deltagarna på utbildningen kommer från många skilda bakgrunder. De säger själva att de har fått en bra utbildning och att det bästa har varit att lära sig av varandras erfarenheter. En del i utbildningen har varit att de har fått prata om olika scenarion och tillsammans diskutera hur problem kan lösas. Detta har gett dem redskap att hantera många typer situationer i deras arbetsvardag som barnskötare.

- Det här är en viktig utbildning och den 16 januari börjar en ny grupp med 11 deltagare, berättar Ulrika Åberg.

Vilka råd har de nu färdiga barnskötarna till nästa grupp?

  • Tiden går fort, så njut av tiden som deltagare.
  • Till och med när det är jobbigt är det kul.
  • I början kan man känna sig låst vid det fasta schemat, men sedan uppskattar man rutinen och samhörigheten med sina kamrater.
  • Tänk på att ni har varandra i gruppen, så ta vara på gemenskapen och alla skratten.
Uppdaterad den 22 december 2022