Du är en del av Sveriges beredskap

Den 27 september – 3 oktober genomförs Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj för att stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Årets kampanj vill påminna människor om deras viktiga roll i Sveriges beredskap.

Människors vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser, liksom att inte låta konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde, är grundläggande för att vi tillsammans ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle.

Krisberedskapsveckan uppmärksammar i år hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

I Vilhelmina kommun kommer kampanjen att uppmärksammas bland annat i form av skyltning på Folkets hus och biblioteket samt de livsmedelsbutiker som vill vara med och förmedla budskapet. Vi kommer under veckan även att på olika sätt informera om krisberedskap i våra sociala medier.

Se filmerna från årets kampanj här:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps spellista på YouTube

Krislåda och information på vilhelmina.se

Är du beredd om krisen eller kriget kommer? Det kan vara så vanligt som ett strömavbrott eller något mer ovanligt som ett utbrott av en pandemi. 

Läs mer om vad du bör ha hemma här.

Läs mer om krisberedskap här på vår hemsida

Vad är krisberedskapsveckan?

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj från MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser.

De grundläggande och återkommande målen med Krisberedskapsveckan är:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig.
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap.
  • att den lokala kriskommunikationen utvecklas.
  • Kampanjen visar vad var och en kan göra för att hantera en besvärlig vardag i kris och hur vi kan ta ansvar för oss själva och varandra vid olika slags händelser.

Utbildningsmaterial: Rädd eller beredd?

MSB har tagit fram utbildningsmaterialet Rädd eller beredd? som en uppföljning till broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Materialet innehåller en filmserie, en scenarioövning som görs i grupp och en handledning. Det kan användas i alla sammanhang där människor träffas och samverkar.

Utbildningsmaterial på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Om krisen eller kriget kommer

I maj 2018 fick alla (4,9 miljoner) hushåll i Sverige broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren är samhällsinformation från MSB. Det är viktigt att informationen når så många som möjligt, därför finns broschyren på svenska, lätt svenska samt översatt till 14 olika språk. Den finns även i punktskrift och på teckenspråk.

Ladda ner broschyren (finns på flera språk) på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps egna hemsida

Uppdaterad den 29 november 2022