Kommunfullmäktige 22/2

Den 22 februari sammanträder kommunfullmäktige kl. 10:00 och mötet kommer vara digitalt.

Här hittar du kallelsen och handlingar

Klicka här för att se kommunfullmäktige digitalt

Ärendelista: 

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Motioner
 4. Interpellationer
 5. Ekonomisk redovisning
 6. Rivning Strandvägen 8 A-C
 7. Remiss Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning
 8. Remiss Naturreservat Södra Gardfjället, Vilhelmina kommun
 9. Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten
 10. Slutrapport fullmäktigeberedning Barn och Unga
 11. Medborgarlöften 2021-2022
 12. Partistöd – redovisning och utbetalning
 13. Sammanträdesplan 2021
 14. Valärenden
 15. Delgivningar
Uppdaterad den 29 november 2022