Kommunen säljer fastighet i Dikanäs

Vilhelmina kommun säljer nu en fastighet inklusive byggnad i Dikanäs.

Vilhelmina kommun säljer härmed fastigheten Dikanäs 2:18 inklusive byggnad om 43 m2. Direktverkande el som uppvärmning, Kommunalt vatten och avlopp.

Säljes via anbud med utgångspris 175 000 kr.

Anbud kan lämnas via mail eller brev med stoppdatum 24/4-2022.
Anbud lämnas till: Vilhelmina kommun, Torget 6, 912 81 Vilhelmina.
Mail: soren.hagenvald@vilhelmina.se

Översiktskarta

Tomtkarta

Ritning

 

Uppdaterad den 29 november 2022