Information om IVO-beslut

Vilhelmina kommun anmäldes efter ett dödsfall hösten 2019 till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har kommit med ett utlåtande utifrån händelsen i slutet av oktober förra året där en person avled efter en överdos.

Nu har socialnämndens arbetsutskott fattat ett beslut utifrån IVO:s utlåtande. Utlåtandet togs upp på socialnämndens arbetsutskott den 25 mars. 

Socialnämnden beslutade att ge förvaltningschef i uppdrag att revidera och uppdatera rutiner inom handläggning av missbruksärenden som redovisas till socialnämndens arbetsutskott den 13 maj.  
Då det rör sig om ärenden som täcks av sekretess kan vi inte bemöta detaljer. 

Vilhelmina kommun fortsätter att medvetet jobba framåt med missbruksfrågor inom samverkan med regionen, polisen, religiösa samfund, handlare och ideell sektor. 

Uppdaterad den 6 augusti 2020