Hembergsskolan och Malgomajskolan i unikt pilotprojekt om ungas mående

Nu sjösätts ett helt nytt pilotprojekt på Hembergsskolan och Malgomajsskolan, där elever kommer att få tillgång till en rapporteringstjänst där man kan berätta saker anonymt. ”Flera kommuner som ryggat tillbaka, men i Vilhelmina vågar de lyfta på locket”, säger företagaren Katarina Paulsson.

Efter att en elev på Malgomajskolan gjort ett examensarbete med en anonym enkät om psykisk ohälsa och elevers mående uppdagades ett stort mörkertal på skolan.
- Där såg vi ett helt annat resultat än det vi får ut av vår årliga enkät, och vi kunde även se att många av eleverna drar sig för att kontakta en vuxen, berättar Per Lindberg, rektor på Malgomajskolan.

När Katarina Paulsson, som driver företaget Katarinagården som nu även skapat den anonyma rapporteringstjänsten Heard, presenterade ett nytt pilotprojekt där Vilhelminas skolor kostnadsfritt har möjlighet att testa den nya tjänsten nappade både Malgomajskolan och Hembergsskolan.
- Vi är väldigt positiva till den här tjänsten, då det blir lättare för oss att kvalitetssäkra för elevernas skull, säger Hembergsskolans rektor Erika Tegström.

Heard är en anonym och säker onlinetjänst där elever kan chatta, som ska hjälpa till i arbetet med att slå hål på tystnadskultur och normförskjutning. På andra sidan svarar ett utredningsteam, det vill säga de personer som ingår i skolornas elevhälsoteam.
- Man kan chatta och berätta om en händelse eller kanske sitt eller en kompis mående. Men skolan kan också använda tjänsten till att göra enkäter i realtid för att till exempel stämma av efter en händelse där många berörs, eller liknande, säger Katarina Paulsson.

Katarina, som kommer från Vilhelmina och själv är polis och socionom i grunden, har stor erfarenhet av att jobba med ungdomar och ser ett stort behov av att jobba förebyggande.
- Det här är en helt nyutvecklad tjänst, som gör det möjligt att tidigt fånga upp elevers arbetsmiljöproblem såsom mobbning, psykiskt mående och missbruk i tidigt skede. Det är spännande att Vilhelmina kommun vill testa. Det krävs en del mod att ta sig an ett sådant här projekt då det som rapporteras in initialt kan innebära en hel del tungt arbete, säger Katarina Paulsson.

Tjänsten Heard är anpassad för skolan och följer gällande lagstiftning, däribland den nya lagstiftningen om barnkonventionen där alla barn ska ha en chans att komma till tals.
- Den här tjänsten blir en jätteviktig pusselbit i det arbete som redan görs, med exempelvis samarbete med ungdomsmottagningen som finns tillgängliga på skolan en dag i veckan och polisen som gör årliga undersökningar med narkotikahundar, säger Per Lindberg.

Utbildning av den personal som ingår i utredarteamet har redan genomförts och efter sportlovet startar tjänsten bland eleverna.

Uppdaterad den 29 november 2022