Goda resultat för Malgomajskolans avgångselever

Nu i december publicerade Skolverket sin statiskt gällande gymnasieskolornas avgångsbetyg.

Skolverkets sammanställning av resultaten för avgångselever 2019 visar att 97,6 % av avgångseleverna vid Malgomajsskolans nationella program avslutade sina studier med en gymnasieexamen. Genomsnittsbetyget var 15.1. 2015 hade Malgomajskolan samma resultat och var då en av de bästa kommunala gymnasiet i Sverige.

- Hur det här resultatet står sig i riket och regionen är för tidigt att uttala sig om, men det här är ett toppenresultat! säger rektor Per Lindberg, Malgomajskolan

Uppdaterad den 29 november 2022