Frågor och svar angående flytten av Solsidan/45an

Under veckan har den dagliga verksamheten för personer med psykisk ohälsa och daglediga flyttat upp till nya lokaler längs Volgsjövägen.

I samband med detta har flera frågor ställts kring valet av lokal och huruvida verksamheten konkurrerar med näringslivet.

Två av dessa frågor är följande:
Varför har kommunen köpt Blommonas lokal?
- Lokalbytet kommer att innebära en kostnadsminskning för verksamheten och därmed kommer vi i och med kunna spara pengar tack vare flytten samtidigt som tillgängligheten för brukarna ökar, redan första veckan har 45an haft fler besökare av brukare än vad man vanligtvis haft på Solsidan.
Ingen av kommunens eller VIBOs befintliga lokaler uppfyllde behoven.

Konkurrerar 45an med näringslivet?
- 45an ska inte konkurrera med näringslivet utan är daglig verksamhet och en plats för de som behöver gemenskap och ingå i ett socialt sammanhang.

Hör kommunalrådet Annika Andesson och socialnämndens ordförande Rickard Norberg besvara några av frågorna som dykt upp i videon ovan.

Uppdaterad den 27 oktober 2021