Föreslå 2019 års Sagavägenstipendiater!

Var med och nominera 2019 års Sagavägenstipendiater. Fyra stipendier utdelas, till ett företag och en förening eller en privatperson i Norge och Sverige.

Varje stipendium uppgår till 5000 SEK.

Stipendierna skall dels premiera företag vars utveckling och/eller nysatsning är betydelsefull för såväl den lokala orten som för Sagavägen.
Stipendiet kan också gå till ideell organisation eller enskild person vars kreativitet, engagemang och utveckling gynnat sitt närområde samt Sagavägen.

Välkommen med er nominering senast 2019-04-08 till

Föreningen Sagavägen
Göran Lidström
Vilhelmina kommun
912 81 Vilhelmina

goran.lidstrom@vilhelmina.se

Uppdaterad den 5 augusti 2020