Examensarbete- Har fritidshusägare i Kultsjödalen spenderat mer tid i sina fritidshus under coronapandemin?

I sitt examensarbete har Matilda Johansson, student vid Umeå universitet undersökt om distansarbete kan vara lösningen på utflyttningen från glesbygdskommuner i Sverige. Hon undersökte bland annat om fritidshusägare i Kultsjödalen i högre grad tillbringat mer tid i sina fritidshus under coronapandemin och om de har arbetat på distans därifrån.

I examensarbetet "Det nya kontorslandskapet bland fjällvidderna: Kan distansarbete bli glesbygdens räddning?" fann Matilda Johansson att en stor del av fritidshusägarna som deltog i hennes undersökning hade spenderat mer tid i sina fritidshus under pandemin - men det visade sig också att en betydande del av deltagarna också hade spenderat mindre tid i fritidshuset än innan pandemin. 

Majoriteten av deltagarna var positiva till att spendera mer tid i fritidshuset om de kunde fortsätta att arbeta på distans i framtiden men få kunde tänka sig att bosätta sig i Kultsjödalen permanent. 

Många av deltagarna i studien var mycket nöjda med infrastrukturen i Kultsjödalen medan andra upplevde stora problem, bland annat upplevde deltagarna brister i telenätet och bredbandet/mobila bredbandet. 

Vill du läsa Matilda Johanssons uppsats? Du hittar den på Umeå universitetsbiblioteks portalsida för publikationer.

Uppdaterad den 29 november 2022